Info

Senast en vecka före beskrivningen får alla deltagare en kallelse via e-post som också innehåller ungefärliga starttider. Se exempel nedan (utan starttider).

Välkommen till BPH!

Beskrivningsdagen

Gå upp till klubbstugan utan hund och invänta funktionär. Det är viktigt att pågående beskrivning inte störs.

Viktigt att tänka på

  • Hunden skall ha giltiga vaccinationer, registreringsbevis i SKK alt. SKKs TAVLIC. För utlandsägd hund ska kopia på registreringsbevis finnas med och överlämnas.
  • Hunden skall vara ID-märkt. En ev. tatuering måste vara fullt läsbar. Chipläsare finns på plats. Hunden måste gå att identifiera!
  • Din hund skall vara frisk och får inte vara utsatt för dopning eller andra otillbörliga förhållanden. Kontakta din veterinär om hunden medicineras och du är osäker på karenstider! SKKs dopingreglemente gäller (se http://www.skk.se/sv/prov-tavling/regler/doping/)

Ta med

  • Koppel ca. 180cm långt (ej Flexi), ett icke-stryp halsband (halvstryp går bra) – sele går bra men inte s.k. gå fint sele (t.ex. Halti)
  • En av din hunds favoritleksaker till lekmomentet. Leksaken måste gå att kasta iväg ca 10 meter!
  • Minst 3 bitar av din hunds favoritgodis till matmomentet.
  • Egen vattenskål om så önskas, vatten finns på klubben.

OBSERVERA: Dräktig tik får inte starta, inte heller tik som valpat inom 75 dagar före BPH.

Löptik startar sist på dagen – anmäl ev. löp så snart du vet.

Kom i god tid så att du och din hund får en lugn och fin start. Är du jäktad eller stressad påverkar det din hunds beteende under beskrivningen. Efter genomförd BPH får du en sammanfattande beskrivning och en muntlig genomgång från beskrivaren över din hunds beteenden baserat på dagens test.

OBS! Beskrivaren äger rätt att avbryta för hund som visar oförmåga att övervinna obehag. Du har rätt att själv avbryta beskrivningen om du så önskar. Om beskrivaren eller du själv avbryter är det möjligt att göra om ett BPH en gång, men tidigast efter 6 veckor och då på en annan plats.

Om hunden tidigare har startats på MH får den inte startas på BPH inom 6 veckor.

Du är skyldig att informera dig om gällande Regler för BPH. Dessa kan du läsa på SKKs hemsida http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/regler/